Kostelec nad Labem – Odboj square

2018

Záměrem úprav veřejného prostranství na náměstí Odboje v Kostelci nad Labem bylo posílení jejich aktivního využití a rekreačního potenciálu. Vedle zpevnění ploch a pěších komunikaci nebo výsadby nových stromů a keřů zde byl dodán nový venkovní mobiliář spolu s herními prvky, např. šachové sestavy.
Installed urban furniture: benches TWISTULA, tree grid SEGMO, bench RADIANO, benches and chairs INOA, pet waste bag holder RAILA DOG and chess set MAT.